دستگاه نورد ورق چگونه کار میکند:
جهت سفارش دستگاه نورد 4 غلطک هیدرولیک و نورد 3غلطک با ما تماس بگیرید.